Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Inspirationsdagar med Act Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Genderfrågor och kyrkornas roll för en hållbar utveckling

Internationella rådet i Strängnäs stift bjuder in intresserade och engagerade till två Internationella rådslag under hösten. Det första i Hölö-Mörkö församling den 12e oktober och det andra i Glanshammars församling den 23e november. Genderfrågor och kyrkornas roll för en hållbar utveckling står på agendan!

Det har blivit till tradition - att Internationella rådet i Strängnäs stift anordnar två inspirationstillfällen per höst - ett i Närke och ett i Sörmland. Du är naturligt vis välkommen vid ett eller båda tillfällena och vi hoppas du har möjlighet att ta med dig dina vänner!

Fokus för rådslaget den 12 oktober i Hölö-Mörkö är genderfrågor och julinsamlingens tema "För alla flickors rätt till ett värdigt liv". För rådslaget i Glanshammar den 23e november står globala veckans tema "Vem får höras? Kyrkornas roll för en hållbar utveckling" i fokus. Vid båda tillfällena har rådet bjudit in föreläsare från Uppsala och Strängnäs stift.

Varmt välkommen!

 

Anmälan

Sista dag för anmälan till rådslaget i Hölö-Mörkö r är den 6/10
Sista dag för anmälan till rådslag i Glanshammar är den 15/11 
Kostnad för en dag är 250 kr/person. Pengarna sätts in på konto: 7132-14 85 018 i Swedbank senast sista dag för anmälan.

Anmälan och betalning sker till Ewa Bånkestad, kassör i Internationella rådet. 

E-post: ewa.bankestad@svenskakyrkan.se  

Tel. 073-071 88 38.

Vänligen ange följande i din anmälan:

Datum för deltagande:
Namn:   
Adress:  
Postnr/ort:  
Telefon:                                                  
Församling:                                             
E-post:
Särskild kost:
 

Mer information om Rådslagen ges av ordförande Joacim Wäppling, tel. 073-960 54 34 e-post: joacim.wappling@svenskakyrkan.se