Hurra! Två nya präster och två nya diakoner till Strängnäs stift

Nyhet Publicerad Ändrad

Idag, söndag 22 januari, vigde biskop Johan Dalman två diakoner och två präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i Strängnäs domkyrka.

Nya diakoner:
Jonna Lindahl, född 1970, bosatt i Gnesta, tjänst i Turinge-Taxinge församling.

Annelie Spånberger, född 1979, bosatt i Åkers Styckebruk, tjänst i Åker-Länna församling.

Nya präster:
Birgitta Ed, född 1968, bosatt i Strängnäs. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Carl Sjösvärd Birger, född 1988, bosatt i Örebro. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Olaus Petri församling, Örebro pastorat.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Varmt välkomna!

Idag, söndag 22 januari, vigde biskop Johan Dalman två diakoner och två präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Fr v Carl Sjösvärd Birger, Annelie Spånberger, biskop Johan Dalman, Jonna Lindahl och Birgitta Ed. Foto: Foto: Pia Andersson/Strängnäs stift