Foto: Elin Henningsson

Församlingspedagoger och kyrkomusiker samlas på Stjärnholm

Nyhet Publicerad Ändrad

Efter fem års uppehåll är det återigen dags för biskopens möte med kyrkomusiker och församlingspedagoger.

Den 7-8 september samlas omkring 55 kyrkomusiker och 30 församlingspedagoger från Strängnäs stift för gemenskap, fortbildning och inspiration. Biskopens möte skulle egentligen varit 2021 men fick vänta på grund av pendemin.

- Nu äntligen får vi träffas i två dagar där våra olika yrkesroller möts med ett gemensamt fokus - att göra Guds storhet synlig och begriplig i vardagen där vi erfar hur Gud talar till oss i och bortom ord, säger biskop Johan Dalman.

Inbjudna talare är prästen Karin Rubensson som forskat om barnens plats i gudstjänsten och prästen Jonas Ideström som forskat om hur telologi kan vara en hjälp i vardagen. Existentiell hälsa, hur man möter barn och unga i sorg samt hur kyrkan kan använda digitala verktyg för att nå unga är andra fördjupningsspår. På onsdagskvällen blir det konsert av Helena Ek, sopran, och Peter Janson, kontrabas i Livets kapell på Stjärnholm.

Under dagarna bildas en gemensam kör med alla kyrkomusiker med sikte på en konsert i Strängnäs domkyrka på Kyndelsmässoafton, den 4 februari.  

Hela Strängnäs stift ryms också fysiskt på Stjärnholm - i form av en legomodell som skapats av stiftspedagogen Daniel Brodén.