Fem nya präster vigda i Strängnäs stift

Nyhet Publicerad

Söndag den 14 juni, vigde biskop Johan Dalman fem nya präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av domprost Christofer Lundgren och domkyrkokaplan Stefan Dässman.

Nyvigda präster i Strängnäs stift, fr v Christopher Denker, Angela Collin, biskop Johan Dalman, Theresia Palm, Thomas Loréhn och Richard Pleijel Foto: Elin Henningsson

Vigningen skedde i en särskild gudstjänst på grund av rådande restriktioner. Prästkandidaterna hade fått bjuda in fyra personer var och gudstjänsten live-streamades via stiftets Youtube-kanal, som följdes av många anhöriga och vänner. 

Biskop Johan Dalman predikade denna söndag om dopet och att välja väg, utifrån berättelsen i Apostlagärningarna om den etiopiske hovmannen som får hjälp av aposteln Filippos att förstå den heliga skrift och sedan låter sig döpas.

– Vi möts här för att ni har valt att låta era liv och er framtid formas av mötet med levande Gud. Idag är det ni som står på tröskeln till hovmannens vagn – på tröskeln till en framtid som förkunnare av Herrens ord och förvaltare av hans sakrament, sa biskop Johan Dalman.

Nya präster:

Angela Collin, född 1972, bosatt i Örebro. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Almby församling i Örebro.

Christopher Denker, född 1972, bosatt i Solna. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Nyköpings församling.

Thomas Loréhn, född 1974, bosatt i Stockholm. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Salems församling.

Theresia Palm, född 1982, bosatt i Nynäshamn. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Södertälje församling.

Richard Pleijel, född 1985, bosatt i Stockholm. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.

För mer information:
Charlotte Bachelder
Stiftsadjunkt med ansvar för rekrytering
Tel: 0152-234 85