Foto: Marlene W Antonson

En ny präst vigd i Strängnäs stift

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen den 23 januari vigde biskop Johan Dalman en ny präst till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av domprost Christofer Lundgren och församlingsdiakon Ulf Klingowström.

Biskop Johan Dalman predikade om hur den utstötta samariska kvinnans möte med Jesus förvandlade hennes inre och hon blev en budbärare av hans ord.

– Nu ska du, Fredrik, så ut det glada budskapet i ord och handling: i dop- och vigselsamtal, i sorgehusbesök och griftetal, konfirmationsundervisning och söndagspredikningar, i prat på bygden och handlingar i vardagen och på golvet bland spädbarnsföräldrar och småttingar.

– Och du ska skörda – skörda vad andra sått före dig i vad de sagt och gjort, sa biskop Johan Dalman.

Ny präst:
Fredrik Sollner,som kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Ösmo-Torö församling.

– Jag visste tidigt att jag skulle verka inom kyrkan på något sätt, men inte hur. Jag har arbetat som bland annat truckförare, vaktmästare och säljare innan jag blev klar över min prästkallelse, säger Fredrik Sollner.

Han har tidigare bott i Södertälje i Strängnäs stift.

– Det ska bli kul att komma till en liten församling eftersom jag själv kommer från landsbygden utanför Söderköping. Jag ser fram emot att lära känna min församling och att få utvecklas till den präst jag kommer att vara med hjälp av mina medarbetare och församlingsbor.

Under studietiden har Fredrik Sollner fördjupat sig inom kyrko- och missionsstudier, särskilt ekumenik och interreligiösa relationer.

– Inför min magisteruppsats levde jag en tid i Sri Lanka, på ett ekumeniskt college med studenter från anglikanska, metodistiska och baptistiska samfund. I framtiden hoppas jag på att få jobba mer med ekumeniska frågor, både på hemmaplan men kanske också utomlands. Att se sig om i världen ger ett vidgat perspektiv på vilken enorm familj vi kristna är en del av, säger Fredrik Sollner.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Vigningen skedde i ordinarie gudstjänst i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men sändes också digitalt via Strängnäs stifts youtube-kanal.

För mer information:
Charlotte Bachelder
Stiftsadjunkt med ansvar för rekrytering
Tel: 0152-234 85