En ny präst och fyra nya diakoner i Strängnäs stift

Nyhet Publicerad

Söndagen den 16 juni vigde biskop Johan Dalman en ny präst och fyra diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av biskop em Jonas Jonson, domprost Christofer Lundgren och diakon Maria Andrén.

Biskop Johan Dalman predikade denna söndag över evangelietexten om missionsbefallningen, där Jesus säger till lärjungarna: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.”
 
- Det viktigaste ordet i hela missionsbefallningen är ordet ”därför”. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.
- Just det – det är för att den som sänder er idag ytterst sett inte vare sig är domkapitlet i Strängnäs stift eller dess 58:e biskop yours truly, utan är den Herre som har givits all makt i himmelen och på jorden och därför ger er uppdraget att göra verkstad av det, sa biskop Johan Dalman.
 
 
En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.
 
 
 
Ny präst:
Per-Olof Öijerstedt, som kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
 
Nya diakoner:
Charlotte Bergman, som ska tjänstgöra i Hovsta pastorat.
 
Hanna Eliasson, som ska tjänstgöra i Södertälje församling.
 
Mikael Svennberg, som ska tjänstgöra i Katrineholmsbygdens församling.
 
Helén Tingman, som ska tjänstgöra i Lerbäck-Snavlunda pastorat och Askersund-Hammars församling.
 
 
För mer information:
Henrik Rudsäter
Stiftsadjunkt med ansvar för rekrytering
Tel: 0152-234 17
 
Maria Holmgren
Stiftsdiakon med ansvar för rekrytering
Tel: 0152- 234 42

En ny präst och fyra nya diakoner vigdes vid söndagens mässa vigdes till tjänst i Strängnäs stift. Fr v Per-Olof Öijerstedt, Hanna Eliasson, Charlotte Bergman, biskop Johan, Helén Tingman och Mikael Svennberg.