Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Dop, vigsel och begravning i tider av corona

Nyhet Publicerad

Har du bjudit in släkt och vänner till en familjehögtid? I tider av corona kan du behöva anpassa glädje- eller sorgehögtiden.

Läs Biskoparnas råd vid dop, vigsel och begravning

Dela glädje och sorg även i svåra tider

I svåra tider behöver vi också få fira och vara glada. Vi kan genomföra dop och par kan gifta sig, men vi behöver anpassa högtiderna så att det kan ske på ett ansvarsfullt sätt.

Detsamma gäller när en anhörig har dött och vi vill ta avsked och sörja tillsammans. 

I våra kyrkor anpassar vi oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor. Gudstjänsterna blir mindre och de som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom. Svenska kyrkan hjälper dig att finna formerna för hur vi kan göra i denna speciella situation.

Bjud in gäster till en filmad gudstjänst

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Kanske kan festen eller minnesstunden hållas längre fram
Om du har planerat för en större fest eller minnesstund, så kan du överväga att hålla den delen av högtiden längre fram, i stället för att ställa in den. 

Dopet eller vigseln behöver inte skjutas upp. Detsamma gäller begravningen. Om en minnessamling äger rum senare kan man vara i Svenska kyrkans lokaler och ha en gemensam andakt i anslutning till begravningen.

Exempel på hur vi kan ställa om istället för att ställa in

Dop:

• En dopgudstjänst kan förrättas av präst med endast barnet och barnets förälder/föräldrar, närvarande i kyrkorummet. Eventuella kalas i traditionell form efteråt får skjutas på framtiden.
• En dopgudstjänst kan förrättas av präst med endast en dopkandidat om det gäller unga och vuxna. Församlingen bör vara noga med att fortsatt vara ett sammanhang för den som döps, i kristid såväl som i andra tider.
• Dopbarn kan bäras av förälder/föräldrar under hela dopgudstjänsten, och präst och
förälder/föräldrar bör hålla avstånd.
• Dop kan ske även på annan plats än i kyrkorummet, så som utomhus, i hemmet, eller på sjukhus.

Vigsel:

• En vigselgudstjänst kan ske med minst fem personer närvarande, och följa de råd myndigheterna ger. Bröllopsfest under traditionella former får skjutas på framtiden.
• En vigselgudstjänst kan ske med minst fem personer, och när så begränsningar upphävs, kan bön över ingånget äktenskap i kyrkorummet erbjudas. Då kan även släkt och vänner inbjudas till fest efteråt.
• En vigsel kan ske i ett kyrkorum, eller på annan plats, så som utomhus, i hemmet, eller på sjukhus.

Begravning:

• Begravningsgudstjänsten behöver genomföras i närmare anslutning till att personen avlidit, i enkel form och med ett fåtal deltagare.
• Begravningsgudstjänsten kan firas utomhus på kyrkogården.
• Begravningsgudstjänst med urna kan hållas. Om de närstående önskar kan begravning med urna ske upp till ett år senare.
• Då inte alla närstående har möjlighet att delta i begravningsakten bör församlingarna erbjuda möjlighet att använda digitala möjligheter för att inkludera dem som inte kan vara med.