En landsbygdskyrka i lummig omgivning. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.
Foto: Maria Svensk

Digital klimatutbildning och screening av kyrkor ska minska klimatrisker

Nyhet Publicerad Ändrad

Strängnäs stift har varit med och tagit fram en digital utbildning om risker kopplade till klimatförändringar samt en möjlighet för församlingar att screena sina kyrkor för att undvika framtida problem kopplade till ett mer extremt klimat.

– Klimatförändringen innebär stora utmaningar för våra kyrkor, kyrkogårdar och kulturföremål och vi vill med denna digitala utbildning stötta församlingar och pastorat i arbetet med klimatanpassning, säger Emilia Bergius, klimathandläggare och projektledare, Strängnäs stift.

I Strängnäs finns ungefär 190-200 kyrkor och i snitt har en församling 4-5 övriga byggnader per kyrka, till exempel församlingshem. Den digitala utbildningen vänder sig till anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas går utanför utbildningen då det är avhängigt de lokala förutsättningarna. I samarbete med SMHI har Svenska kyrkan upphandlat en screeningtjänst för de församlingar som vill göra specifika klimatriskbedömningar av fastigheter och kyrkogårdsmark. Syftet är att identifiera i vilken grad en fastighet kan komma att bli utsatt för klimatrelaterade risker så som exempelvis översvämningar, samt ge en grund för fortsatt arbete med klimatanpassning.

Arbetet har skett tillsammans med Luleå och Visby stift inom ramen för Svenska kyrkans arbete med Färdplan för klimatet.