Christofer Lundgren mottas som kontraktsprost för Domprosteriet

Nyhet Publicerad

Mottagandet sker vid en mässa i Strängnäs domkyrka söndagen den 20 februari, kl. 18:00.

Biskop Johan Dalman har utsett domprost Christofer Lundgren till ny kontraktsprost i Domprosteriet för perioden 1 januari 2022-31 december 2026.

Christofer Lundgren är 57 år och domprost i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Han har tidigare varit biskopens adjunkt och stiftsdirektor i Strängnäs stift.

I Domprosteriets kontrakt ingår församlingarna Daga församling, Frustuna församling, Mariefreds församling, Stallarholmens församling, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, Vårfruberga-Härads församling och Åker-Länna församling.

...

Att vara kontraktsprost är ett förtroendeuppdrag givet av både biskop och kontraktets präster och diakoner. Prosten fungerar ofta som en länk mellan biskop och kontraktets församlingar. Samtalet är det främsta redskapet i prostens arbete att ge stöd och skapa enhet. I Strängnäs stift finns det åtta kontrakt.

 

För mer information:
Magdalena Öhrling
biskopens adjunkt
0152-234 11