Bön inför söndagen

Nyhet Publicerad

Diakon- och prästvigning söndagen den 21 januari 2018.

Gud, du har en väg för vår vandring, en plan för våra liv, ett mål för vår färd.

Se till Annica Vallgren som denna helg vigs till präst i vår domkyrka.

Vi ber också för komminister Johanna Suban, och diakon Nina Bengtsson, båda vigda i Finland, som under veckan välkomnats för tjänst i vår kyrka.

Du kallar och sänder ut dina budbärare för att alla människor skall få del av frälsningens gåva.

Uppfyll Annica, Johanna och Nina med din heliga Ande och styrk dem i tron, hoppet och kärleken. Låt din förebild fortsatt stå tydlig och klar för deras själs öga och led dem dag efter dag på den självutgivande, tjänande, kärlekens väg i din efterföljelse.

Om detta ber vi i Jesu Kristi namn

Amen

Biskop Johan Dalman