Biskopen visiterar Grödinge församling

Nyhet Publicerad Ändrad

Onsdag och torsdag, den 31 januari – 1 februari, visiterar biskop Johan Dalman Grödinge församling. 

Biskopen kommer till Grödinge församling för att lyssna och samtala med kyrkoherde Ingmarie Åsblom och alla medarbetare om församlingens arbete och om framtidsfrågor. Han firar mässa i Kyrkans hus på onsdag kväll och besöker Grödinge kyrka på torsdagen. 


På programmet 31/1:
12.00 Sopplunch i Kyrkans hus.
18.00 Mässa i Taizé-anda med Familjen, Svenska kyrkans unga, i Vårstakyrkan.

För mer information:
Fredrik Santell
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11

 

Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.