Biskopen visiterar Örebro

Nyhet Publicerad

På måndag, den 17 september, inleder biskop Johan Dalman en två veckor lång visitation i Örebro pastorat.

Det är första gången efter pastoratsbildningen 2014 som visitation sker. I tidsåtgång är det den mest omfattande visitation som hittills genomförts i Strängnäs stift.
Biskopsvisitationen i Örebro pastorat sker den 17-21/9 och 24-28/9. Biskopen och medarbetare från stiftskansliet besöker alla åtta församlingar och ser verksamheten och möter anställda och förtroendevalda. Han återkommer helgen den 20-21/10 för att delge sina intryck och ge utmaningar för framtiden. 

I visitationen ingår också att biskopen samtalar enskilt med samtliga präster och diakoner. Detta har av praktiska skäl genomförts under en längre tidsperiod.

Flera programpunkter är öppna för alla och det ges flera tillfällen att fira mässa med biskop Johan.

 

För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11

 

Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftets arbete bättre kan möta församlingarnas behov.