Foto: Fredrik Olofsson

Biskop Martin Modéus om att bli ärkebiskop – på söndag är det dags

Nyhet Publicerad

”Tacksam, glad och omtumlad”. Så beskrev Martin Modéus sig själv efter att i juni blivit vald till Sveriges nya ärkebiskop. Den 4 december, tar han upp ärkebiskopsstaven vid ett mottagande i Uppsala domkyrka.

 

Efter nästan tolv år som biskop i Linköpings stift har Martin Modéus alltså fått rollen som Svenska kyrkans högsta företrädare. Under hösten har han så smått introducerats i sitt nya arbete samtidigt som han avvecklar sitt nuvarande uppdrag. Det har varit många sista gången-upplevelser: Sista kyrkoherdemottagningen, sista domkapitelmötet, sista generationsöverskridande middagen i biskopsgården… När detta skrivs är han på väg till en restaurang för en sista träff med kontraktsprostarna.

– Det är väldigt vemodigt. Samtidigt blir det en del av bearbetningen av att skiljas från Linköpings stift där jag trivts så bra. Men jag går mot nya spännande arbetsuppgifter, det känns väldigt roligt, säger han.

Livet som ärkebiskop kommer att bli betydligt mer påpassat än livet som biskop. Intresset för Martin och för ämbetet är stort hos allmänheten. Under hösten har intervjuerna avlöst varandra. Allt från taltidningsmagasin till Svenska Dagbladets Perfect Guide vill veta hur den nya ärkebiskopen tänker – om kyrkan, om tro, om…

Fram till tillträdet vill Martin Modéus ogärna göra några uttalanden om dagsaktuella händelser. Det är sittande ärkebiskops uppdrag. Men han berättar gärna om de frågor han brunnit för som biskop och som finns i visionen för Linköpings stift – levande församlingar.

– Vi måste vara noga med att arbeta med den lokala närvaron. Det är där människor deltar i gudstjänster och kyrklig verksamhet, det är där kyrkan blir kropp, kött och blod. I framtiden hoppas jag på ett bredare bärande, med frivilliga som bidrar – helst i generationsöverskridande möten.

– Det gynnar inte bara kyrkan. Det kan ge ett enormt bidrag till hela samhället om vi lär och hjälper generationerna att lita på varandra.

Livet i Uppsala kommer att bli annorlunda, men familjelivet kommer att vara sig likt eftersom han flyttar in i ärkebiskopsgården tillsammans med hustrun Marianne och terriern Tassa. Och fotografera kommer han att fortsätta med.

– Jag är amatör. Ordet kommer av franskans ”aimer”, att älska. Jag fotograferar eftersom jag älskar det. Helst i naturen.

Den omtumlade känslan från i somras har hunnit lägga sig något. Men Martin är fortfarande berörd över att ha fått förtroendet att vara ärkebiskop i en kyrka han så länge varit en del av. I femårsåldern lekte han präst, och redan som 17-åring började tanken på att bli präst vakna på allvar. Varför?

– Det är en förmån att få tjäna en kyrka som berättar om Guds kärlek till människor, och som vill inspirera människor att älska världen tillsammans med Gud.

Katarina Sandström Blyme

 

Martin Modéus


Ålder: 60 år
Född och uppväxt i: Jönköping
Familj: Hustrun Marianne och fem vuxna barn
Prästvigd: 1986
Fyra böcker av Martins hand:
Tradition och liv. Verbum
Levande tillsammans med Kristus: om en kyrka i rörelse : herdabrev för Linköpings stift 2016.
Finna bönen som redan finns. Verbum
Foto- och reflektionsboken Bildrikt talat. Verbum