Foto: Rickard L Eriksson

Biskop Johan visiterar Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Nyhet Publicerad

Den 20-21 september genomför biskop Johan Dalman en visitation i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Biskopen kommer bland annat att samtala med Jonas Carnesten, programledare på Sveriges Radio P4, om domkyrkans betydelse förr och nu.

Biskopen kommer till Strängnäs domkyrkoförsamlingen med Aspö för att lyssna och samtala med medarbetare om församlingens glädjeämnen och utmaningar. Biskopen möter också församlingens ungdomar och förtroendevalda, genom representanter från kyrkorådet.

Dagarna kommer att belysa församlingens roll i samhällsbygget, bland annat genom samtal med representanter från kommunen och andra lokala aktörer och ett seminarium om social utsatthet i Strängnäs.

Välkommen till de offentliga samlingarna:

Tisdag 20 september
08.30 Morgonbön i domkyrkan
12.00 Lunchmässa i domkyrkan
18.00 Levande katedral – då och nu. Samtal i domkyrkan mellan biskop Johan Dalman och Jonas Carnesten, programledare på Sveriges Radio P4. Domkyrkoorganist Torvald Johansson spelar katedralmusik.

Onsdag 21 september
08.30 Morgonbön i Aspö kyrka. Efter morgonbönen följer fika och samtal om gudstjänstlivet i Aspö kyrka och visning av minneslunden.
18.30 Mässa med ungdomarna i domkyrkan.
Biskopsvisitationen avslutas med en Visitationshögmässa den 16 oktober i Strängnäs domkyrka.

För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11

Biskopsvisitationer
Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.