Biskop Johan Dalman visiterar Vårfruberga-Härads församling

Nyhet

Den 15 mars och 19 april genomför biskop Johan Dalman en visitation i Vårfruberga-Härads församling. Biskopen kommer bland annat att leda kvällsmässan den 15 mars.

Foto: Rickard L Eriksson

Biskopen kommer till Vårbruberga-Härads församling för att lyssna och samtala med medarbetare om församlingens glädjeämnen och utmaningar. Biskopen möter också församlingens ungdomar och förtroendevalda, genom representanter från kyrkorådet. Visitationen är som vanligt uppdelad på två dagar, men den här gången med en månads mellanrum.

Tisdagen den 15 mars besöker biskop Johan bland annat Vårfruberga skola och försvarsmuséet Arsenalen. Dagen avsluts med mässa och församlingsafton i Vansö sockenstuga.

Biskopsvisitationen avslutas med en Visitationshögmässa den 24 april i Fogdö kyrka.

För mer information:
Magdalena Öhrling
Viskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11

Fakta: Biskopsvisitationer
Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.