Biskop Johan Dalman visiterar Torshälla församling

Nyhet Publicerad

På onsdag och torsdag den 26-27 februari, genomför biskop Johan Dalman en visitation i Torshälla församling. Biskopen kommer bland annat att möta företrädare för skolan och samtala om gemensamma insatser för att skapa en bra miljö för barn och unga.


 
Biskopen kommer till Torshälla församling för att lyssna och samtala med medarbetare om glädjeämnen och utmaningar. Biskopen möter också kyrkorådet för samtal.
 
Onsdagen den 26 februari inleds med en morgonbön i Torshälla kyrka, inklusive en tidsresa i mikroformat. Sedan gör biskopen och medarbetare studiebesök hos lokala företagare, bland andra Butikerna på Wäsby och Stille AB.
 
Under torsdagen den 27 februari blir det ett besök på Gökstensskolan och samtal med rektor, socialpedagoger med flera utifrån frågan ”Hur ska vi tillsammans göra Torshälla till en bra plats att leva på?” Fokus 12-16 år.
 
Ett besök på Ebelingmuseet följs av en lunch med inbjudna gäster från föreningar, kommunen och Stadsmissionen.
 
 
På onsdagskvällen den 26 februari firas Askonsdagsmässa som leds av biskop Johan.
Tid: kl 17.30
Plats: Torshälla kyrka
Efter mässan följer mat och mingel.
 
 
Biskopsvisitationen avslutas med en Visitationshögmässa den 5 april i Torshälla kyrka.
 
För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11
 
Fakta: Biskopens uppdrag
Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.