Foto: Rickard L Eriksson

Biskop Johan Dalman visiterar Katrineholmsbygdens församling

Nyhet Publicerad

Den 28-29 september genomför biskop Johan Dalman en visitation i Katrineholmsbygdens församling. Biskopen kommer bland annat att besöka kyrkbänken i galleria Kvarnen på onsdag kl. 15:30 - välkommen förbi och säg hej!

Biskopen kommer till Katrineholmsbygdens församling för att lyssna och samtala med medarbetare om församlingens glädjeämnen och utmaningar. Biskopen möter också församlingens ungdomar och förtroendevalda, genom representanter från kyrkorådet.

Dagarna kommer att innehålla besök i församlingens verksamheter. Biskopen kommer även att besöka Karsuddens sjukhus, Kullbergska sjukhuset samt Forssjö skola.

Välkommen till de offentliga samlingarna:
Onsdag 28 september
08.30 Morgonbön i Sandbäcksgården
15.30 Biskopen finns på kyrkbänken i gallerian Kvarnen
18.30 Mässa i Stora Malms kyrka

Biskopsvisitationen avslutas med en visitationshögmässa söndagen den 16 oktober i Östra Vingåkers kyrka kl 17.00.

 

Biskopsvisitationer
Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.