Biskop Johan Dalman visiterar Hallsbergs församling

Nyhet Publicerad

På tisdag och onsdag, den 15-16 oktober, genomför biskop Johan Dalman en visitation i Hallsbergs församling. Biskopen kommer bland annat att medverka i ett panelsamtal om ungdomars psykiska (o)hälsa.

 

Biskopen kommer till Hallsbergs församling för att lyssna och samtala med medarbetare om glädjeämnen och utmaningar. Biskopen möter också kyrkorådet för samtal.

tisdagen den 15 oktober medverkar biskopen i ett panelsamtal om ungdomars psykiska (o)hälsa.
Medverkande: Aniara, Elevhälsan, socialpedagoger som jobbar mot hemmasittare, familjeteamet i kommunen, ungdomar och representanter från församlingen. Tomas Munkas Larsson, pastor och konstnär, talar om att vara kroniskt sjuk i depression.
Moderator: Martin Öhman, församlingspedagog.
Tid: kl 13.30
Plats: gymnasiet Alléskolan


På kvällen firas mässa i Adventskyrkan. Biskopen predikar och leder mässan.
Tid: Tisdag den 15 oktober, kl 18.30.
Plats: Adventskyrkan
Efter mässan följer mat och mingel.


Under onsdagen den 16 oktober, 13.30, blir det ett besök i butiken Bra och begagnat. Samtal med föreståndaren om social och diakonal verksamhet.


Biskopsvisitationen avslutas med en Visitationshögmässa den 10 november i Sockenkyrkan. 

För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11