Biskop Johan Dalman visiterar Askersund-Hammars församling

Nyhet Publicerad

På tisdag och onsdag, den 24-25 september, genomför biskop Johan Dalman en visitation i Askersund-Hammars församling. Programmet rymmer bland annat ett besök i Zinkgruvan och en samtalskväll om att vara ung i Askersund.


Biskopen kommer till Askersund-Hammars församling för att lyssna och samtala med medarbetare om glädjeämnen och utmaningar. Biskopen möter också kyrkorådet för samtal.

Som ett led i att lära känna församlingen besöker biskopen en av de stora arbetsgivarna på orten, Zinkgruvan. Det blir studiebesök i gruvan och företagspresentation där också kommunchef Marie Hillman deltar.

På kvällen blir det mässa i Sofia Magdalena kyrka då ett nytt mobilt altare tas i bruk – biskopen inviger det med olja. Efter mässan följer församlingsafton med tema ”Ung i Askersund”. Där medverkar bland andra Claes Leverström, präst i Evangeliska fosterlandsstiftelsen, och Annika Restadh, kommunal enhetschef kultur och aktivitet. Sofia Magdalena kyrka. Kyrkoherde Anna Söderström Wikell är moderator.

Tid: Tisdag den 24 september, kl 18.00, församlingsafton 18.30.
Plats: Sofia Magdalena kyrka
Välkomna!


Under onsdagen den 25 september blir det bland annat besök på Sjöängen – kulturcentrum i Askersund, med rundvandring och samtal.
Biskopsvisitationen avslutas med en Visitationshögmässa den 13 oktober i Landskyrkan. 

För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11

 

biskopsVisitationer

Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.