Biskop Johan Dalman inviger ”Rum för stillhet” på Södertälje sjukhus

Nyhet Publicerad

I och med renoveringen av Södertälje sjukhus får sjukhuset även ett nytt ”Rum för stillhet”. "Det är vad det heter. Det här är till för vem som helst som behöver en stund i stillhet. Och när som helst, dörren har inte ens ett lås utan man kan stiga in när man vill", säger sjukhusprästen Bo Rydén.

Fotograf: Malin Pettersson

Ett högtidligt ibruktagande av "Rum för stillhet" sker den 15 maj, kl. 14.00 av Strängnäs stifts biskop, Johan Dalman:

– Vi påminns ständigt om att hälsa handlar om både kropp och själ – också på ett sjukhus där den medicinska läkekonsten står i självklart centrum. Därför känns det både roligt och angeläget att medverka i välsignandet av detta det "inre helandets" rum.

Rummet är öppet för alla trosriktningar, och företrädare för andra trossamfund är inbjudna till ibruktagandet.

Efter en kort samling inbjuds till mingel med Södertäljes vd Anna Gerber Ekblom.

Om Rum för stillhet

Rum för stillhet ligger mitt i sjukhusets entré, men så snart man stiger över tröskeln lämnar man sjukhusmiljön bakom sig. Materialet på golvet dämpar ljudet, och utsmyckningen bidrar till eftertanke.

– Vi hoppas att det ska bli ett rum som får betyda något för såväl patienter och anhöriga som för personalen. Här finns ett kors och en bönematta. I det gamla rummet brukade patienter slinka in och skriva en bön, men det går också bra att bara sätta sig ner och låta tankarna gå, säger Bo Rydén.

Innanför det öppna rummet finns ett mindre rum där det går att få enskilda samtal med Bo Rydén eller diakonen Minna Johansson, som båda har hela sjukhuset som sin arbetsplats genom sjukhuskyrkan.

Inom kort hoppas man även kunna fira gudstjänst en gång i veckan, precis som före renoveringen. Det finns även planer på kristen djupmeditation, efter önskemål från medarbetare.

– Och vem vet, kanske blir det ett eller annat bröllop också. Vi har nyligen haft en vigsel på IVA men här skulle också vara fint, säger Bo Rydén.

Regionens konstråd har bidragit med utsmyckningen. Textilierna är bildvävar från Harani, i Egypten, som köptes in inför en utställning på 60-talet men sedan magasinerades.

- Vi ville ha textil, ett trädmotiv, det är symbolmättat men inte exkluderande. Korset i glas har sjukhuskyrkans symbol med en avbruten planta som skjuter skott, berätta Bo Rydén.

Om Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna kyrkornas gemensamma arbete med andlig vård i sjukvården. Sjukhuskyrkan utgör en del av det vidare begreppet ”andlig vård i sjukvården” som betecknar det arbete som företrädare för olika religioner utför på sjukhusen till stöd för patienter, närstående och personal. På Södertälje sjukhus utgörs sjukhuskyrkan idag av Bo Rydén och Minna Johansson. De är även kontaktförmedlare till andra samfund.