Biskop Johan Dalman firar visitationsmässa i Stenkvista kyrka

Nyhet Publicerad

På söndag, den 6 mars, leder biskop Johan Dalman visitationsmässa i Stenkvista kyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Stenkvista-Ärla församling som ägde rum tidigare i år.

Foto: Rickard L Eriksson

Medverkar gör även kyrkoherde Magnus Ludvigson, präst Linnea Esplund, diakon Susanne Strömberg, musiker Annika Hansander och Karina Larsson samt kontraktsprost Pernilla Parenmalm.

I samband med gudstjänsten håller biskopen sitt visitationstal då biskopen delger sina intryck från besöket samt vilka utmaningar han vill rikta till församlingen.

Tid: Söndag den 6 mars kl 11:00.
Plats: Stenkvista kyrka

Mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt, Strängnäs stift
magdalena.ohrling@svenskakyrkan.se
Tel 072-564 20 88

Fakta: Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.