Foto: Rickard L Eriksson

Biskop Johan Dalman firar visitationsmässa i Sorunda församling

Nyhet Publicerad

På söndag, den 5 mars, leder biskop Johan Dalman visitationsmässan i Sorunda kyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Sorunda församling som ägde rum i februari.

Biskop Johan Dalman firar visitationsmässa i Sorunda församling
2.3.2023 07:45:00 | Strängnäs stift 
På söndag, den 5 mars, leder biskop Johan Dalman visitationsmässan i Sorunda kyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Sorunda församling som ägde rum i februari.
 
Församlingens präster och kyrkokören medverkar.
I samband med gudstjänsten håller biskopen sitt visitationstal då biskopen delger sina intryck från besöket samt vilka utmaningar han vill rikta till församlingen.

Tid: Söndag den 5 mars, kl. 11:00.
Plats: Sorunda kyrka

Mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt, Strängnäs stift
magdalena.ohrling@svenskakyrkan.se
Tel: 072-564 20 88

Fakta: Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.