Biskop Johan Dalman firar visitationshögmässa i Ervalla kyrka

Nyhet Publicerad

På söndag, den 18 december, leder biskop Johan Dalman visitationsmässan i Ervalla kyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Hovsta pastorat som ägde rum i november.

Biskopens adjunkt, Magdalena Öhrling, predikar och pastoratets kyrkokörer sjunger. I samband med gudstjänsten håller biskopen sitt visitationstal då biskopen delger sina intryck från besöket samt vilka utmaningar han vill rikta till pastoratet.

Efter mässan är det kyrkkaffe i församlingshemmet.

Tid: Söndag den 18 december, kl. 11:00.
Plats: Ervalla kyrka

Mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt, Strängnäs stift
magdalena.ohrling@svenskakyrkan.se
Tel 072-564 20 88

Fakta: Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.