Biskop Johan - en av fem kandidater som är vidare i ärkebiskopsvalet

Nyhet Publicerad

Det preliminära resultatet av nomineringsvalet inför ärkebiskopsvalet är nu klart. Biskop Martin Modéus fick flest röster, följd av biskop Johan Dalman, och biskop Mikael Mogren. - Det är hedrande och spännande att finnas med i detta sällskap, säger biskop Johan Dalman.

Fem biskopar går vidare till ärkebiskopsvalet den 18 maj. De kandidater som fått över fem procent av rösterna i dagens nomineringsval är officiella kandidater i ärkebiskopsvalet den 18 maj. De som går vidare är:

Biskop Martin Modéus, Linköpings stift, 29,25 procent
Biskop Johan Dalman, Strängnäs stift, 20,07 procent
Biskop Mikael Mogren, Västerås stift, 18,71 procent
Biskop Karin Johannesson, Uppsala stift, 13,27 procent
Biskop Fredrik Modéus, Växjö stift, 11,22 procent

Totalt antal röster: 756 (Stiftsstyrelser, domkapitel och kyrkostyrelsen: 249. Präster, diakoner och elektorer i Uppsala stift: 507.)

Resultatet av dagens nomineringsval är preliminärt. Det slutliga resultatet fastslås den 6 april, därefter löper en överklagandetid på en vecka.

Hela resultatlistan från dagens nomineringsval inklusive stiftssiffror och kontrakten i Uppsala stift publiceras när det slutliga resultatet är fastlaget på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsval-2022.

Hearing med kandidaterna 22 april
Den 22 april klockan 10.00- 16.00 arrangeras en hearing i Uppsala med kandidaterna inför ärkebiskopsvalet. Hearingen kommer att sändas live på webben men är också öppen för journalister/fotografer med ackreditering. Pressinbjudan och mer detaljerad information kommer senare.

Ärkebiskopsvalet 18 maj
Den första valomgången i ärkebiskopsvalet äger rum 18 maj. Om någon av kandidaterna där får mer än 50 procent av rösterna är valet avgjort. I annat fall blir det en andra valomgång den 8 juni mellan de två som fått flest röster.

För mer information:
Marlene W Antonsson
pressekreterare
0152- 234 70.

...

De röstar i ärkebiskopsvalet
Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i stiftsstyrelser och domkapitel i Svenska kyrkans tretton stift.

Eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift röstar också diakoner och präster som har en tjänst i Uppsala stift, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet delas dessa röster med tio. 

Så går ärkebiskopsskiftet till
Ärkebiskop Antje Jackelén lägger ner staven i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 30 oktober. Fram till dess är hon i full tjänst.

Den nya ärkebiskopen tas emot i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 4 december.

Under perioden mellan stavnedläggning och mottagande av ny ärkebiskop tar andra biskopar hand om huvvuddelen av ärkebiskopens uppgifter. Detta regleras i kyrkoordningen och handlar bland annat om rollerna som ordförande i kyrkostyrelsen och kyrkomötets läronämnd, och om att ersätta ärkebiskopens roll i biskopsmötet.

Ärkebiskopens uppgifter i Uppsala stift tas omhand av biskopen i Uppsala stift, förutom i domkapitlet där det finns en utsedd ersättare.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsval-2022