Beställ "Kokbok för diakoni"

Nyhet Publicerad

Birgitta Lounela, stiftsdiakon och Helena Åhlin, stiftspedagog (Strängnäs stift), har tillsammans tagit fram ”Kokbok för diakoni- pedagogiska recept för barnens skull”.

Detta nytryck av boken kan nu beställas av Argument förlag, klicka här

---

Ett diakonalt förhållningssätt uppstår inte av sig självt. Det behövs reflektion och medvetenhet för att ett sådant förhållningssätt ska bli en del av församlingens liv och verksamheter. Men alla, oavsett uppdrag i församlingen, kan bidra till detta och med hjälp av recepten hitta konkreta arbetssätt för diakoni. Kokbok för diakoni vill vara ett redskap i det arbetet.

Det här är nämligen ingen vanlig kokbok, utan recepten syftar till att utveckla det diakonala förhållningssättet. Fokus ligger på barnverksamheten, men många av recepten kan enkelt anpassas för att fungera även i andra verksamheter. 

I boken finns även reflektionsövningar för arbetslaget. 

Boken är framtagen i samarbete med Strängnäs stift och Argument.