Barnrättsfest i Örebro presenterar ny rapport

Nyhet Publicerad

Hur ser gudstjänsten ut om barn och ungdomar får bestämma? Den 26 januari presenteras en ny rapport med barns röster om gudstjänst och delaktighet. I samband med releasen arrangeras en stor barnrättsfest i S:t Nicolai kyrka i Örebro.

Inför barnrättsfesten i Örebro den 26 januari inreder Eva-Mari Karlsson Kempi och Johanna Sjölin S:t Nicolai kyrka med kuddar. Samma dag släpps den nya rapporten "Barnets röster om gudstjänst och delaktighet". Foto: Cecilia Andersson

I arbetet inför rapporten "Barnets röster om gudstjänst och delaktighet" har 87 barn och ungdomar gett sin syn på kyrkan och gudstjänsten. Rapporten, som bygger på intervjuer med barn och ungdomar i Örebro, är ett samarbetsprojekt mellan Örebro pastorat, Strängnäs stift och Svenska kyrkans nationella nivå.
– Nu har vi frågat barnen så nu vet vi mer vad de tycker, till skillnad från att gissa oss till det, säger Johanna Sjölin från Örebro pastorat.
Ofta blir det så, menar hon. Vi utgår från oss själva och gissar – i all välmening – vad som är bra för barn och hur barn tänker och tycker.

Prästen i en skön fåtölj
Ett exempel är lekhörnor i kyrkan, ofta i ett hörn eller längst bak i kyrkan. Många barn uttrycker i stället en önskan om att få sitta nära altaret, för att höra och för att hänga med i vad som händer. Helst ska prästen sitta i en skön fåtölj, och barnen på kuddar runtom.
– Det är underbart att lyssna på dem, det finns många kloka idéer, säger Johanna Sjölin.
Rapporten ger förslag på hur man kan höra barnen, som ett led i församlingarnas arbete med barnkonsekvensanalys inför viktiga beslut.
– Och barnens åsikter är ett bra verktyg för budget- och verksamhetsplanering, säger Eva-Mari Karlsson Kempi, en av medredaktörerna till rapporten.

Fest för att fira
I samband med att rapporten släpps arrangeras en barnrättsfest i S:t Nicolai kyrka. Där medverkar pastoratets processledargrupp för barnets rätt, kyrkoherden Ewa Selin, biskop Johan Dalman och flera av barnen som varit med i arbetet.
– Vi har möblerat kyrkan som barnen önskat och så har barnen varit med och planerat mässan, säger Eva-Mari Karlsson Kempi. Under festen fördjupar vi innehållet i rapporten med olika lekstationer och programpunkter. Barn och vuxna får prova på de metoder vi använt under intervjuerna – man får till exempel spela in sin egen podd, möblera vår miniatyrkyrka och gå på skattjakt med barnrättstema.  

Cecilia Andersson