Bantat stiftsfullmäktige möts till sammanträde

Nyhet Publicerad

På fredag, den 29 maj, sammanträder stiftsfullmäktige i Strängnäs stift. För första gången sker sammanträdet i digital form och antalet ledamöter är färre än vanligt.

 

Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att fastställa verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2019 för stiftsstyrelsen och Prästlönetillgångar i Strängnäs stift. På agendan finns också beslut om stöd till Stiftsgården Stjärnholm under rådande samhällssituation.Med anledning av pandemin kommer sammanträdet för första gången att ske digitalt. Samtliga ledamöter deltar via skärm.

- Att de fysiska mötena är viktiga för en beslutsfattande församling, men som situationen nu är så är det här en positiv möjlighet. Det är spännande med den här tekniska lösningen som vi har utarbetat. Denna erfarenhet är något vi kan lära oss av för framtida möten inom kyrkan tror jag, säger Timmy Leijen, ordförande i Strängnäs stiftsfullmäktige.

I sammanträdet kommer 38 ordinarie ledamöter att delta, trots att stiftsfullmäktige i normala fall består av 61 ledamöter. Den tillfälliga minskningen beror på att det ska vara tekniskt möjligt att genomföra sammanträdet.

- Jag är glad att alla varit flexibla och har en förståelse för hur vi löser detta, att det inte kommer påverka olika nomineringsgruppers inflytande eftersom församlingen fortfarande är representativ. Det är viktigt att säkerställa att demokratin upprätthålls, säger Timmy Leijen.

Sammanträdet kommer också att behandla en motion som väckt frågan om att utreda ett framtida stiftsfullmäktige med färre ledamöter, främst av besparingsskäl.

Tid: Fredag den 29 maj, klockan 09.30-11.00
Plats: Sammanträdet genomförs digitalt, ordförande och sekretariat deltar fysiskt från Strängnäs stiftskansli, lokal Eskil.

 

Följ sammanträdet via Strängnäs stifts hemsida.

För mer information:
Ulrika Skymberg
Stiftsjurist
Tel: 0152-234 15

För sammanträdeshandlingar och årsredovisningar:
Inger Berglund
Strängnäs stift
Tel: 0152-234 26 inger.berglund@svenskakyrkan.se