Ärkebiskopens möte 2022- A Week of Neighbours

Nyhet Publicerad

I februari 2022 samlas människor från hela Europa online till ett Ärkebiskopens möte under en vecka. Mötet har namnet A Week of Neighbours. Det är interreligiöst, öppet för alla och har fokus på migration och medmänsklighet.

Den 20–24 februari inbjuder ärkebiskop Antje Jackelén till mötet A Week of Neighbours. Temat för mötet är ”bevara vår mänsklighet” och kommer att synliggöra det arbete som utförs av praktiker och mottagande samhällen för och med människor på flykt. 

Mötet är digitalt och merparten av programmet är öppet för alla. Måndag till torsdag inleds programmet med en lunchbön kl 13.00. Den följs av föreläsningar, paneldebatter och workshops.

Deltagare från flera länder i Europa kommer vara med på A Week of Neighbours, för att dela erfarenheter av praktiskt arbete med migration och integration. Språket som talas är i huvudsak engelska, men flera programpunkter är på svenska.

Här hittar du all information