Årets Strängnässtiftare presenteras på stiftsfullmäktige

Nyhet Publicerad

På fredag den 28 maj sammanträder Strängnäs stiftsfullmäktige. På programmet står bland annat utdelning av utmärkelsen Årets Strängnässtiftare 2021.Utmärkelsen Årets Strängnässtiftare delas ut varje år av stiftsstyrelsen. Den tilldelas enskilda eller grupper som genom sina insatser haft särskild betydelse för kyrkans förnyelse, liv och arbete i Strängnäs stift. Årets mottagare av utmärkelsen presenteras i inledningen kl 10.

Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att fastställa verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2020 för stiftsstyrelsen och Prästlönetillgångar i Strängnäs stift. 

Förutom förhandlingar innehåller programmet också en presentation av Döpt till ett uppdrag - Strängnäs stifts utbildning i kristen tro för ideella medarbetare. Föredragning av Jan Eckerdal, stiftsadjunkt för teologi och fortbildning och Helena Åhlin, stiftspedagog.
Fullmäktige kommer också att få information om arbetet med den nya Stiftspastoralen, ett av stiftets grunddokument.


Tid: Fredag den 28 maj, klockan 10.00-12.00

Plats: Sammanträdet genomförs digitalt, ordförande och sekretariat deltar fysiskt från stiftskansliet i Strängnäs, lokal Eskil.


Möjlighet finns att följa sammanträdet via Strängnäs stifts hemsida www.svenskakyrkan.se/strangnasstift

Hela dagordning för stiftsfullmäktige.


För mer information:
Eva Karlsson
Stiftsdirektor
Tel: 0152-234 27

För sammanträdeshandlingar och årsredovisningar:
Inger Berglund,
Strängnäs stift
Tel: 0152-234 26
inger.berglund@svenskakyrkan.se