Ny bok av biskop Johan - Högt i tak i heliga rum

Hur tar vi vara på Svenska kyrkans viktigaste materiella resurs? Vågar vi låta flyttlassen gå från kanslihus och församlingshem tillbaka till kyrkobyggnaden?

Högt i tak i heliga rum av biskop Johan Dalman, Verbum 2019. Beställ här

Kyrkobyggnader och kyrkorum är aldrig tomma, aldrig tysta. De rymmer Guds tilltal, och det gör dem oändligt värdefulla.

Ny bok av biskop Johan Dalman. Kommer ut i februari.

Vad händer när vi med tron och traditionen i ryggen utforskar möjligheten att bruka våra kyrkobyggnader på ett nygammalt sätt? Hur tar vi vara på Svenska kyrkans viktigaste materiella resurs? Vågar vi låta flyttlassen gå från kanslihus och församlingshem tillbaka till kyrkobyggnaden? Vad händer när fler ”får en egen nyckel” till kyrkorummet?

Denna bok är tänkt att vara till hjälp för kyrkoherdar, förtroendevalda med flera - för alla som har ansvar för kyrkobyggnaderna.