Möjlighet att söka stipendium för studerande ungdom

ur Stiftelsen för studiestipendier i Strängnäs stift. Ansök via blankett senast 18 oktober 2021

Stiftelsen för studiestipendier bildades 1984 av flera äldre donationsfonder med något varierande önskemål om utdelning. Många av fonderna är skänkta av präster som vill möjliggöra för prästbarn att studera. Därför ska hälften av avkastningen utdelas åt prästbarn.

För alla studerande gäller:

Du kan ansöka till och med det år man fyller 30 år.
Du ska gå en eftergymnasial utbildning (inte Komvux)
Du måste gått en gymnasieutbildning inom Strängnäs stift dvs. hela Södermanland län, delar av Närke och delar av Stockholms län.


För studerande som inte är prästbarn gäller också:

Du kan inte få något stipendium om du har ett kapital som överstiger 71 400 kr eller har inkomst av kapital som överstiger 3 000 kr.


Här finns information för ansökan

Särskild ansökningsblankett ska användas, finns att hämta här 

Bilagor att skicka med:

Studerande som inte är prästbarn:

Avgångsbetyg från genomförd gymnasieutbildning.
Slutskattebesked för 2021 (utdrag ur beskattningregistret, inkomstår 2020) från Skatteverket 
Studieintyg för nuvarande utbildning, hösten 2021


Studerande som är prästbarn:

Studieintyg för nuvarande utbildning, hösten 2021
Avgångsbetyg från genomförd gymnasieutbildning


Endast fullständiga ifyllda ansökningar med efterfrågade bilagor kommer att tas med i urskiljningen.

Har du några frågor om stiftelsen eller ansökningshandlingarna, hör av dig till Anna-Maija Junnila, tel 0152-234 83 eller e-post strangnas.stiftelser@svenskakyrkan.se

Ansökan ska vara skriftlig och behöver skickas så att den är framme senast den 18 oktober.

Till dem som erhåller stipendium kommer detta att delas ut under december månad. Vi har tyvärr ingen möjlighet att meddela dem som inte får stipendium.