Kokbok för diakoni

Pedagogiska recept för barnens skull gavs ut av Strängnäs stift 2020.

Kokbok för diakoni – pedagogiska recept för barnens skull gavs ut av Strängnäs stift 2020.  Finns att köpa hos Argument förlag från hösten 2021. Boken innehåller enkla recept på hur du kan höja och fördjupa det diakonala förhållningssättet i barnverksamheten. De är enkla att göra om även för dig som arbetar i annan verksamhet.

En reviderad och nytryckt version av kokboken har gjorts av Argument förlag och kan nu beställas här

---

Här finns en del material som du behöver till vissa recept: