Glindraåsen

Katrineholms kommun, Björkviks pastorat

Sörmlandsleden följer åsen.

Naturreservat Strängnäs stift, Glindraåsen

Området är beläget söder om sjön Viggaren och består av en drygt 5 km lång rullstensås, som är smal och har en mycket markerad ryggform. Den är bevuxen med barrskog längs vattnet med inslag av lövträd.

Reservatet omfattar 24 hektar varav 5,5 hektar i Strängnäs stift.