Fokus diakoni

Projekt Fokus Diakoni 2018-2020 har arbetat för att stärka samtal om och planering av församlingen diakonala uppgift. Här nedan finns material från projektet samlat som kan vara av intresse för dej som på olika sätt har ansvar för diakoni i din församling.

Magasin diakoni

Här finns i ett magasin-format dokumenterade erfarenheter, reflektioner och summeringar att arbeta vidare med från projektet Fokus diakoni i Strängnäs stift 2018-2020. Redaktör Birgitta Lounela. (84 sidor)

Kokbok för diakoni

Pedagogiska recept för barnens skull gavs ut av Strängnäs stift 2020.

Ju mer vi kan lära av varandra desto bättre förutsättningar har vi att utöva klok & trovärdig diakoni.