Fokus diakoni

Projekt Fokus Diakoni 2018-2020 har arbetat för att stärka samtal om och planering av församlingen diakonala uppgift. Här nedan finns material från projektet samlat som kan vara av intresse för dej som på olika sätt har ansvar för diakoni i din församling.

Magasin diakoni

Här finns i ett magasin-format dokumenterade erfarenheter, reflektioner och summeringar att arbeta vidare med från projektet Fokus diakoni i Strängnäs stift 2018-2020. Redaktör Birgitta Lounela. (84 sidor)

Kokbok för diakoni

Pedagogiska recept för barnens skull gavs ut av Strängnäs stift 2020.

Ju mer vi kan lära av varandra desto bättre förutsättningar har vi att utöva klok & trovärdig diakoni.

Delprojekt 1- Kyrkoherdens ansvar för församlingens diakoni

 • Prioriteringsplan – erfarenheter från Oxelösund
  Intervjuer med kyrkoherde och diakon. Samt exempel på hur en prioriteringsplan kan se ut. Stig Linde. Läs här
 • Diakonipastoral – erfarenheter från Knivsta och Torshälla församlingar
  Intervjuer med kyrkoherdar och diakon inkl kyrkorättslig kommentar från stiftets jurist om vem som beslutar om pastoralerna. Författare Birgitta Lounela, Stig Linde och Lotta Lind. Läs här
 • Diakonipastoral – översikt mallens innehåll och reflektioner över användningsområden.
  Birgitta Lounela. Läs här
 • Diakonipastoral: Eskilstuna  Knista
  Exempel på diakonipastoraler.
 • Dokumentation, planering av diakoni: Kumla Katrineholm
  Exempel på material i övergripande planering av diakoni.
 • Diakoni på dopets grund
  Artikel av biskop em Per Eckerdal (dec 2019) Läs artikeln här
 • Behov av kvalificerad diakonal vidareutbildning inom Svenska kyrkan
  Artikel av kh Lars Viper (febr 2020) Läs här
 • Diakonins spelplan – spelregler, förklaringar och material
  Jan Eckerdal. Läs om reflektionsspelet här

  Diakonins spelplan – spelplanen för att spela
  A3 att printa ut. Form Pia Andersson.

Delprojekt 2 - DIAKONALT FÖRHÅLLNINGSÄTT I BARNVERKSAMHET

 • Process för Diakonalt förhållningssätt
  Modell för utveckling och lärande om diakoni i församlingens verksamhet för barn. 8 steg.
  Författare Helena Åhlin. Handledningen här
 • Diakonins spår
  Material för att leda övningen kring diakonins spår. Författare Helena Åhlin och Birgitta Lounela. Läs här
 • Kokbok för diakoni – pedagogiska recept för barnens skull
  Finns utskickad till samtliga församlingar i Strängnäs stift.
  För den som vill köpa kommer den höst 2021 på Argument förlag.

Delprojekt 3 - FOKUSGRUPPER FÖR DIAKONER

 • Mall för dokumentation och planering av arbetsuppgifter inom diakoni
  Hur dokumentera, planera och följa upp olika arbetsuppgifter som församlingsdiakon.
  Kommer inom kort
 • Exempel på dokumentation och planering av arbetsuppgifter inom diakoni
  Kommer inom kort
 • En spegling av diakoners dagboksnoteringar
  Reflektioner över vardagsarbetet för diakoner. Stig Linde. Läs här

Huven - om arbete till stöd för barn och unga med missbruksproblem i familjen

 • Rapport om lärande i diakonalt arbete, exemplet HUVEN 25 år efteråt
  Stig Linde skriver om stödgrupper för barn och unga (i Eskilstuna) utifrån intervjuer med deltagare och ledare. Läs rapporten här
 • Dessa mina minsta
  Rapport om stödgrupper för barn och unga i Strängnäs stift 1997 av Katrin Palmer. Rapporten
 • Att påstås att utsatthet finns
  Artikel ur stiftets bok Sök mitt ansikte. Författare Katrin Palmer. Läs här

Diakonihistoria

 • Otto Norberg: Församlingsdiakoni och församlingsdiakonat : några tankar framställda till ämne för samtal vid prästmöte i Strängnäs den 30 Juni samt den 1 och 2 Juli 1903.
  Avhandling av Otto Norberg för Strängnäs stifts prästmöte 1903.
  Vill du läsa avhandlingen från 1903 i sin helhet, maila birgitta.lounela@svenskakyrkan.se så får du den.  (tung pdf-fil)
 • Recension av Otto Norbergs avhandling.
  Författare Stig Linde. Läs här
 • Tema: Då och nu
  Under projektets gång fyllde Strängnäs stift 900 år. Här en artikel ut stiftstidningen Portalen om diakonihistoria i Strängnäs stift. Från nr 1 2020