Florenslängden

– den äldsta förteckningen över de svenska stiften

Sidorna 80 till 81 är uppslagna i boken Florenslängden.
Florenslängden (1103). Här återges den äldst bevarade avskriften från omkring 1120, som ingår i Ashburnham 1554, s. 80-81, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florens.

I Biblioteca Medicea Laurenziana i Florens förvaras en handskrift som innehåller en mycket tidig uppräkning av skandinaviska biskopssäten. Uppräkningen skrevs i början av 1120-talet. Den trycktes första gången 1866, men inte förrän 1913 behandlades den av en svensk historiker. I nordisk forskning har den fått namnet Florenslängden, Florenslistan eller Florensdokumentet efter förvaringsplatsen, men ursprunget var troligen ett benediktinkloster i närheten av Rom.

Florenslängdens tre ortsnamn Scara, Strigines och Sigituna kan inte missförstås: de är Skara, Strängnäs och Sigtuna, och två av dem är fortfarande biskopssäten. Övriga namn har vållat en hel del diskussion och olika tolkningar.

Florenslängden innehåller det första skriftliga omnämnandet av en rad platser och landskap i Sverige. Varför landskapslistan har fogats till förteckningen över biskopssäten är oklart. Florenslängden består av platser. Vilka biskoparna var vet vi inte, och inte hur deras domkyrkor såg ut.

Visst hade vi kunnat önska att fler källor om denna spännande tid hade bevarats, men att åtminstone Florenslängden finns är glädjande.
-Christian Lovén, Riksarkivet Stockholm


Christian Lovén är vetenskaplig redaktör vid Riksarkivet i Stockholm. Lovén är fil. dr och docent i konstvetenskap och hans forskning är främst inriktad på medeltida arkitektur och historia.

Detta är ett bearbetat utdrag ur Lovéns uppsats om Florenslängden, som trycktes våren 2020.

Läs uppsatsen i sin helhet som pdf.

Vill du skriva ut och läsa på papper funkar denna pdf bra.

Uppsatsen/artikeln om Florenslängden utges i samarbete med Strängnäs stiftshistoriska sällskap.