Exempelmetoder

Här kommer några exempel på beprövade metoder för bibelsamtal som inte kräver särskilda teologiska förkunskaper

Lectio divina

Målgrupp: från konfirmander och uppåt.

Intro: Ett meditativt sätta att läsa bibeln. Antingen diskuterar man i gruppen vad man vill läsa idag eller så har en ledare i förväg bestämt vilken text man ska läsa. Välj en text som är ca 3-10 verser lång. Modellen utgår ifrån att alla har lika rätt att ta till sig texten och den lever på olika sätt hos olika personer.

1. Någon läser texten högt. En kort stunds tystnad.
2. Uppgift: lyssna om det finns något ord eller fram som talar till mig – säger något viktig – på något sätt sticker ut.
3. Någon annan läser texten igen.
4. Upprepa det ord som stuckit ut tyst för dig själv under en stunds tystnad. Alla deltagare får säga sitt ord eller fras utan vidare kommentarer.
5. Uppgift: fundera på var du själv finns i berättelsen. Hur berörs ditt liv idag?
6. Läs bibeltexten igen, gärna av en ny person.
7. Låt deltagarna beskriva med en eller två meningar, sin plats i berättelsen. 8. Tyst reflektion över vad det skulle innebära för dig att leva efter det budskap du såg/hörde i texten.
9. Om ni hinner: Läs texten en gång till. Vad ber Gud dig om?
10. Avsluta med bön. Högt eller tyst.

Hur var det att läsa bibeln på detta sätt?

 

Upptäckartärningar

Målgrupp: Från lågstadiet och upp till konfirmander

Intro: Genom ett lustfyllt sätt med tärningar tar vi oss an en bibeltext. En ledare behövs som är spelledare. Antingen bestämmer man tillsammans i gruppen en text som man vill läsa eller så har ledaren bestämt text innan. Välj gärna en enklare text från ”vanliga” bibeln, då finns det mer att diskutera än från barnbibelns texter.

Upptäckartärningar är ett material som skapar grunden för ett bibelstudium – med hjälp av två tärningar!

I tur och ordning får deltagarna slå tärning. Symbolen som kommer upp avgör vilka frågor som ställs, och alla deltagare bidrar med reflektioner kring dessa. Istället för att en undervisar de andra, innebär den här metoden alltså att hela gruppen bidrar.

Den ena tärningen hjälper deltagarna att reflektera kring bibeltextens ”när, var, hur”. De inledande frågorna är inte så svåra – Nämns någon plats i texten? Vilka personer agerar? Vilken tid på dagen utspelar sig händelsen? och så vidare. Det underlättar för alla att komma in i samtalet. Efterhand blir frågorna djupare: Vad skulle du ha gjort om du var en av personerna i berättelsen? Vad tycker du om det Gud, Jesus eller Anden säger eller gör i texten?

Den andra tärningen erbjuder möjlighet att reflektera kring hur texten kan omsättas i vår vardag. Även här går frågorna från textens yta till dess djup.

Tärningarna gör det möjligt att samla deltagare med olika förkunskaper, och får även tystlåtna grupper att börja samtala.

Finns att köpa hos Argument.se

Befriande bibelläsning

Målgrupp: Från ungdom och uppåt.

Intro: I den här gruppen behöver man ha en ledare som för samtalet vidare. Man kan gärna dela på de praktiska uppgifterna kring maten och lokalen. Samtalet förs helst i en grupp på max 8-10 deltagare. Men fungerar också på mindre grupper och större grupper, ifall de delas i flera små.

1. Samlas till fika eller mat. Samtala om ert liv. Vad har hänt sedan sist? Finns det saker någon funderar på eller bär med sig? Ledaren är under dessa samtal uppmärksam på vad som berör extra eller vad många tar upp, som har något gemensamt

2. Sätt er tillrätta för ett bibelstudium. Ledaren föreslår de teman hen har uppfattat i samtalet innan. Kan gruppen enas om något tema?

3. Fundera enskilt vad detta tema har med mitt liv att göra? Har jag själv känt av temat? Varit med om något? Läst något?

4. Samtala

5. Är det någon som kommer på en bibeltext som berör detta tema? Fundera tillsammans. Ta helst inte hjälp av uppslagsdelar från början. Vi kan mer än vi tror! Läs igenom de alternativ som kommer upp. Bestäm er för en text att gå vidare med. Behöver ni hjälp finns www.bibeln.se som en bra sökmotor.

6. Läs texten högt i gruppen 2 gånger, gärna olika personer.

7. Lägg ifrån er biblarna och återberätta texten gemensamt. Vad hände? Vilka var med? Det behöver inte bli ordagrant, försök att inte slå upp biblarna medan ni återberättar.

8. Välj ett av dessa spår att gå vidare med (gör gärna också någon praktiskt övning kring det spår ni väljer ex måla, svart-vita kort mm):

a. Vilka är med i berättelsen
i. Försök identifiera er med någon. Provtänd!
1.     Vad gör Jesus, om han är med i texten? (skriv gärna upp verben)
ii. Vad sägs?
1.     Vilka pratar?
2.     Vad skulle de tysta ha sagt?
3.     Tänk att du ringer upp någon, vad säger du?

b. Vad är unikt i texten?
i.     Vad känner vi igen från andra texter?
ii.     Vad sägs flera gånger i texten? Fundera på varför?
iii.     Vad är unikt i den här texten?

c. Vilka relationer ser vi i texten?
i.     Ekonomiskt
ii.     Kulturellt
iii.     Etniska
iv.     Ålder
1.     Hur ser våra relationer ut?
d. Hur ser Gud ut i texten? Vilken Gud får vi möta?
i.     Vilken Gudsbild?
ii.     Kan också vara motstridelsefulla bilder

9. Avsluta ert samtal med följande punkter:
a. Vad säger texten till oss?
i.     Personligen?
ii.     Församlingen?
    b. Vad vill texten att vi ska göra?
   c. Hur firar vi/ber vi för det vi har upptäckt?