Digitala diakonisamtal hösten 2023

Under hösten finns möjlighet att en gång i månaden mötas digitalt för att dela erfarenheter, stötta och peppa varandra i olika diakonala frågor. Häng med!

Digitala diakonisamtal hösten 2023
Välkommen till öppna diakonisamtal med fokus på delande och aktuella teman inom diakoni. Syftet är att stötta varandra, dela idéer och behov. För församlingsanställda som är intresserade av och arbetar med frågorna. Introduktion från en eller flera kollegor, tid till utbyte och gemensam reflektion. Du möter kollegor i församlingar samt stiftsdiakoner. Teman sätts utifrån idéer och önskemål.

28/9 En förlängd träff i Almby, Örebro (kl. 9.30-15)
31/8 Klicka här för att ansluta till mötet (kl. 8.15-9.30)
26/10 Klicka här för att ansluta till mötet (kl. 8.15-9.30)
30/11 Klicka här för att ansluta till mötet (kl. 8.15-9.30)

Observera att varje tillfälle har en egen länk. 

Frågor? Kontakta stiftsdiakon Annika Melin Mori, 0152-234 59.