Diakonisamtal hösten 2023

Under hösten finns möjlighet att en gång i månaden mötas digitalt för att dela erfarenheter, stötta och peppa varandra i olika diakonala frågor. Det blir också ett möte i Örebro.

Välkommen till öppna diakonisamtal med fokus på delande och aktuella teman inom diakoni. För församlingsanställda som är intresserade av och arbetar med frågorna. Introduktion från en eller flera kollegor, tid till utbyte och gemensam reflektion. Du möter kollegor i församlingar samt stiftsdiakoner. Teman sätts utifrån idéer och önskemål.

30/11 Klicka här för att ansluta till mötet (kl. 8.15-9.30)
(Information om tema kommer.)

Frågor? Kontakta stiftsdiakon annika.melin.mori@svenskakyrkan.se, 0152-234 59.