Broby äng

Hallsbergs kommun, Viby pastorat

Förhandlingar om markköp pågår. Kan detta genomföras kommer reservatet att bli hela sju hektar. Reservatet ägs med lika delar av Viby församling och Hallsbergs kommun. 

Naturreservat Strängnäs stift, Broby äng

Växtligheten på marken är under lövperioden i stort sett borta. På marken ligger nerfallna kvistar och grenar, som utgör ett gott underlag för insekter och fåglar. Svampfloran är mycket riklig.

Reservatet omfattar tre hektar och består av gammal hagmark som helt vuxit igen med lövskog med inslag av bland annat stora exemplar av fågelbär.