Barnens skog i Vrena

Nyköpings kommun, Stigtomta-Vrena pastorat

"Barnens skog" är ett fyra hektar stort område utefter riksväg 52 mellan Nyköping och Katrineholm.

Naturreservat Strängnäs stift, Barnens skog vrena

Reservatets växter består bland annat av hasselticka, skägglav och tallört.
Holkar har satts upp för fåglar och fladdermöss.

Kyrkoreservat
Ett populärt strövområde för förskolan, skolan och kyrkans barntimmar i Vrena.