Strängnäs stift 900 år

Att se framåt genom att blicka bakåt

Vårt Strängnäs stift har funnits i mer än 900 år. Omkring 1120 nämndes det första gången i en handling som fortfarande finns bevarad: det så kallade Florensdokumentet.

Under ett temaår 2020 vill vi upptäcka kyrkans fascinerande historia i våra församlingar i stiftet. Vi kan lära av dem som var här före oss – för vårt arbete inför framtiden.