Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet. Ute men hemma!

I dagens globaliserade värld reser många svenskar mycket, och många bor och arbetar utomlands. Svenska kyrkan finns i många länder, som en välkomnande mötesplats för olika åldrar. Den diakonala verksamheten är en viktig del av arbetet och i stort behov av frivilliga gåvor och kollekter.
Lokala program kopplat till Svenska kyrkan i utlandet under våren annonseras löpande.


Kontaktpersoner:

Gull-Marie Bergman
052-149 55, 073-8163659
mariab@allmail.se


Carin Löfgren
070-300 81 24
lofgren.carin@gmail.com

Inger Lindroth
070-741 75 65
inger@bredband2.com