Strängnäs domkyrkobibliotek - systematisk katalog över tryckta böcker

Domkyrkobiblioteket i Strängnäs har en lång historia med rötter i medeltiden. Det är ett av Sveriges äldsta bibliotek som fortfarande finns kvar i sin ursprungliga miljö och består av 3732 titlar tryckta mellan 1468 och 1758 samt en handskriftssamling.

Katalog över Strängnäs domkyrkobibliotek 

Ragnhild Lundgren, Strängnäs domkyrkobibliotek. Systematisk katalog över tryckta böcker 1-2. Artos (2017).

Domkyrkobiblioteket i Strängnäs har en lång historia med rötter i medeltiden. Det är ett av Sveriges äldsta bibliotek som fortfarande finns kvar i sin ursprungliga miljö och består av 3732 titlar tryckta mellan 1468 och 1758 samt en handskriftssamling.

Biblioteket har katalogiserats vid flera tillfällen sedan 1600-talet, till exempel Henrik Aminsons alfabetiska katalog som trycktes 1863–1864. Aminsons avsikt var att även göra en systematisk katalog, vilket nu realiserats. Även om det tryckta beståndet också är registrerat i Kungliga biblioteketets Libris ger den fysiska katalogen en annan överblick och användaren får flera möjligheter att botanisera i samlingen.

I katalogen från 2017 över Domkyrkobibliotekets tryckta bestånd finns en beskrivning över titlar, register över personer, boktryckare och tidigare ägare. Dessutom ingår ett par artiklar om det genomförda katalogiseringsarbetet och bibliotekets sammansättning respektive dess idéhistoriska sammanhang.

Pris del 1-2: 250 kr. Om du vill ha boken skickad tillkommer fraktkostnad på 160 kr.

Boken finns att köpa i Strängnäs domkyrka. Om du vill ha den skickad använder du formuläret nedan. 

Beställning av Strängnäs domkyrkobibliotek : systematisk katalog över tryckta böcker. Katalogen kostar 410 kr inkl. frakt. Faktura skickas tillsammans med boken.