Sorgegrupp

För dig som mist en närstående

Varje människa och hennes sorg är unik. Du erbjuds att i en samtalsgrupp få hjälp att dela dina tankar och erfarenheter om den sorg och förlust som drabbat dig med andra i samma situation. Deltagandet är kostnads­fritt. Du möter diakon och/eller präst som samtalsledare.

Det händer att sorgen kommer sent, ibland flera år efter själva dödsfallet. Givetvis är du välkommen även då att delta.

Du är varmt välkommen!

 

För mer information om Sorgegrupp:

Ulf Klingowström

Ulf Klingowström

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Carina Norlén

Carina Norlén

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Diakon