Samtal & fördjupning

Församlingen erbjuder vuxna både fristående evenemang och grupper som träffas återkommande.

Angeläget – 500-årsresan

År 2023 är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung just i Strängnäs. Hela året genomförs aktiviteter och upplevelser med anknytning till teman som till exempel demokrati, folkhälsa och mänskliga rättigheter under namnet 500-årsresan – genom dåtid, nutid och framtid. 

En gammal nyckel ligger på en uppslagen bibel.

Lectio divina - En meditativ och enkel bibelläsningsform

Ett sätt att fördjupa sig i en bibeltext och relatera den till det egna livet. En grupp för samtal kring kommande söndags evangelietext.

Katekumenat - En väg till kristen tro

Känns ordet katekumenat som rena grekiskan? Det är det också. Innebörden är dock inte särskilt krånglig.