Samtal & fördjupning

Församlingen erbjuder vuxna både fristående evenemang och grupper som träffas återkommande.

Bibelstudium med andlig vägledning

I en liten grupp ses vi för reflektion och delande om livet. Som utgångspunkt använder vi bibelordet, vår fantasi och bönen. Syftet är att leva sin tro i ord och handling. Det är ett sätt att, genom reflektion kring de dagliga erfarenheterna, utveckla en personlig relation till Gud. En andlighet för vardagen. Träffarna leds av Ulf Klingowström, diakon.


Information och anmälan: Ulf Klingowström, diakon 0152-245 24 
ulf.klingowstrom@svenskakyrkan.se

Bibelsamtal

Vi läser söndagens texter, fördjupar oss i bibelordet och samtalar om dess betydelse för livet och oss själva idag. Ledare för gruppen är prästen Inger Lindroth.
Verksamheten pausar på grund av covid-19 pandemin. Tid och plats meddelas senare.
Anmälan: Inger Lindroth 070-741 75 65 och inger@bredband2.com