Samtal & fördjupning

Församlingen erbjuder vuxna både fristående evenemang och grupper som träffas återkommande.

Vår levande historia - Strängnäs stift 900 år

Strängnäs stift har funnits i mer än 900 år. Detta uppmärksammades med ett temaår 2020. Tidigare Strängnäsprästen Ingemar Söderström har turnerat med en gestaltande föreläsning om stiftets 900 år.

Söndag 31 oktober 2021 är det Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspös tur. I samband med föreläsningen får församlingen också uppslag till fortsatt upptäcktsfärd i sin egen historia. Kyrkans historia i stiftet och i församlingarna är fascinerande, och vi kan lära av dem som var här före oss – för vårt arbete inför framtiden.

Strängnäs domkyrka söndag 31 oktober 16.00

Bibelstudium med andlig vägledning

I en liten grupp ses vi för reflektion och delande om livet. Som utgångspunkt använder vi bibelordet, vår fantasi och bönen. Syftet är att leva sin tro i ord och handling. Det är ett sätt att, genom reflektion kring de dagliga erfarenheterna, utveckla en personlig relation till Gud. En andlighet för vardagen. Träffarna leds av Ulf Klingowström, diakon.


Information och anmälan: Ulf Klingowström, diakon 0152-245 24 
ulf.klingowstrom@svenskakyrkan.se

Bibelsamtal

Vi läser söndagens texter, fördjupar oss i bibelordet och samtalar om dess betydelse för livet och oss själva idag. Ledare för gruppen är prästen Inger Lindroth.
Verksamheten pausar på grund av covid-19 pandemin. Tid och plats meddelas senare.
Anmälan: Inger Lindroth 070-741 75 65 och inger@bredband2.com