Rosenkransens vänner

Rosenkransens vänner vill vara en bönekrets, som i tro på vår himmelske Fader, i förtröstan på vår frälsare Jesus Kristus och i vördnad för Guds moder Maria samlas för att under den helige Andes ledning bedja rosenkransbönen, som en bön för alla kristnas enhet.

Bönekretsen startades av den dåvarande diakonen i Heliga Korsets katolska församling Gunnar Lanninger. Den första samlingen ägde rum den 30 maj 1991.
Den 9 december 1991 möttes man till bön och nu, för första gången, i domkyrkans Vårfrukor.

Rosenkransens vänner är en ekumenisk bönekrets med medlemmar från svenska kyrkan och katolska kyrkan.

Vi möts fortfarande till rosenkransbön varje tisdag kl.17.30 i domkyrkans Vårfrukor (ingång genom den lilla porten från 17.15).