Retreat

Församlingen inbjuder några gånger per termin till retreat i domkyrkan eller på någon gård i närheten av Strängnäs. Retreat är ett tillfälle för vila och återhämtning, för att ”bara vara”, för möte med dig själv och med Gud. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Kommande händelser

 

Innan natten kommer - kvällsretreat

En möjlighet att avsluta arbetsveckan och inleda helgen med en retreat under tre timmar. Domkyrkans unika miljö förstärker upplevelsen av stillhet och öppna upp för mötet både med dig själv och med Gud. Varje kväll har ett eget tema och under kvällen finns möjlighet gå en meditationsvandring, att vila, läsa, göra något kreativt, och på olika sätt ta in kyrkorummet. Retreaten inleds med en lättare måltid i Domkyrkans bodar innan deltagarna i tystnad går in i domkyrkan, där kvällen avslutas med en enkel mässa.

26 januari ”Ständigt hoppas jag på dig”

23 februari ”Jag hoppas få höra hans ord”

15 mars ”Var inte rädd, du har funnit nåd hos Gud”

5 april ”Ingen kan rycka något ur min hand”

Anmälan på församlingens hemsida öppnar två veckor före varje retreat, det finns 20 platser varje gång. Kostnad 100 kr, betalas på plats.

Strängnäs domkyrka fredag 26 januari, 23 februari, 15 mars och 5 april 18.00-21.00.

Kontakt: Frauke Kuster, frauke.kuster@svenskakyrkan.se  0152-245 14

Anmälan till kvällsretreat fredag 15 mars

Pilgrim Strängnäs

Här hittar du information om pilgrimsvandringar i och i närheten av Strängnäs.

Utställningar

I Strängnäs domkyrka visas konstutställningar flera gånger per år. Den konst som ställs ut anknyter på olika sätt till livet och tron.