Öppna förskolan, babygrupp och gudstjänster

Mötesplatser för vuxna och barn där man får växa i sin egen takt, både till kropp och själ. Kom och träffa andra, ta en fika, dela glädje och funderingar.

Regnbågsbänken
Foto: Martin Garlöv

Kul i trädgården

Kyrkans öppna förskola för dig med barn 0-6 år flyttar ut 13 maj och fortsätter att träffas ute i Månssons trädgård på söndra sidan om domkyrkan.

Kul i trädgården varje fredag 10.00-12.00

Vi hittar på kul tillsammans. Ta med eget fika och något att sitta på. Sångsamling 11.00

Kul i trädgården är igång fram till 3 juni. Sen är det paus över sommaren.

Tacolov för hela familjen

En torsdag i månaden våren 2022 bjuder församlingen på mat och gemenskap - after work för barn och föräldrar

Öppen förskola

Kyrkans öppna förskola för dig med barn 0-6 år. En mötesplats för dig och ditt barn där var och en får växa i sin egen takt, både till kropp och själ.

Kom och träffa andra, ta en fika, dela glädje och funderingar.

Fredagar 09.00 -12.00 i Domkyrkans bodar. Sångsamling 10.15.

Visa varandra hänsyn genom att tänka på att hålla avstånd och att inte komma snuvig, hostig eller det minsta sjuk.

Start 28 januari 2022

Aktuell info på församlingens facebookgrupp Kyrkans Öppna förskola och Baby café i Strängnäs och här på församlingens webbplats.

Babygrupp

Under våren 2022 bjuder pedagogerna in till babygrupp med babysång. 

Vi sjunger, fikar, umgås och delarglädje och funderingar.

Grupp 1 Barn 7-12 månader, träffas 09.00- 10.45.

Grupp 2 barn 0-7 månader, träffas 11.00-12.30.

Start 9 mars 2022 och sen varje onsdag under hela terminen.

Ingen anmälan krävs. Kan komma att ändras om nya restriktioner införs.

Aktuell information i församlingens grupp på  Facebookgrupp: Kyrkans Öppna förskola och babycafé i Strängnäs och här på webbplatsen.

Frågor och anmälan Erika Juujärvi, barnledare, 0152-245 28,
erika.juujarvi@svenskakyrkan.se  

Gudstjänster i Domkyrkan - med inrikting mot barn och familj

Vardagsgudstjänst i domkyrkan 10.30

Kom och var med på en kort, enkel och barnvänlig gudstjänst.

Efter gudstjänsten serverar vi fika i Domkyrkans bodar fram till kl.12.00.

Måndag 14 februari, fredag 18 mars, måndag 4 april och fredag 6 maj 2022.

Mässa med stora och små

En söndagsgudstjänst för alla åldrar med barnen i centrum. Domkyrkans barnkörer medverkar.

Efter Mässa med stora och små serveras korv med bröd eller något liknande.

20 mars, 17 april och 22 maj 2022.

Information Jenny Sjögreen, biträdande kyrkoherde jenny.sjogreen@svenskakyrkan.se  
0152-245 38

Behöver du som barnfamilj extra stöd eller någon att prata med?

Behöver du med barnfamilj extra stöd eller någon att prata med?

Ta gärna kontakt med med Jenny Sjögreen, präst 0152-245 38 jenny.sjogreen@svenskakyrkan.se 

Du kan också kontakta någon annan av församlingens präster diakoner. Gå vidare tilll kontaktuppgifterna.

Två personer sitter mittemot varandra. Den ena lutad mot ett jättelikt blockljus.

Att bli utesluten kan försvåra sorgearbetet för barn

Om ett barn är för litet att förstå vad som försiggår kan de inte heller ta skada av det. Om det är tillräckligt stort att förstå och har en egen relation till den döde är det viktigt att barnet får vara med och ta farväl. Därför finns det ingen ålder som är olämplig för barn att närvara vid en begravning.

Barnkyrkvärd

För dig som är 4-12 år och vill ha en uppgift i gudstjänsten.