Meny

Musik

Musik har en viktig del i gudstjänsten och ger många möjlighet till gemenskap genom körsång. Här finns också ett stort utbud av konserter av olika sorter.

konserter i domkyrkan våren 2020

Lördag 21 mars kl 16
Körkonsert med Oratoriekören och instrumentalister
Anders Öhrwall: Mariamusik

Fredag 27 mars kl 19
Körkonsert med Lilla kören, Stockholm,
Dirigent: Pelle Olofsson

Lördag 18 april kl 16
Körkonsert
Karlstad Motettsällskap under ledning av Jörgen Martinson.

Lördag 25 april kl 18
Konsert i samband med Schützsällskapets högtid
Kursdeltagare, Domkyrkokören, Örebro barock.

Lördag 16 maj
Kulturdag. Program kommer senare.

Lördag 30 maj kl 16
Körkonsert med Oratoriekören och stråkkvartett.
Mårten Jansson: Missa Popularis

Historik Lördagsorgel

Här hittar du all historik kring Lördagsorgel sedan 1994.

Organistsammanställning

Tonsättare

Vad har spelats vilka år