Musik

Musik har en viktig del i gudstjänsten och ger många möjlighet till gemenskap genom körsång. Här finns också ett stort utbud av konserter av olika sorter.

Historik Lördagsorgel

Här hittar du all historik kring Lördagsorgel sedan 1994.

Organistsammanställning

Tonsättare

Vad har spelats vilka år

 

Två av vårens konserter i Strängnäs Domkyrka 2021

Tisdag 30 mars kl 19.00
Schütz Johannespassion med Oratoriekören

Lördag 22 maj kl 16.00
Körkonsert med Oratoriekören och instrumentalister. Mårten Janssons Missa Popularis