Kyrkvärdar

Dessa personer tjänstgör som kyrkvärdar i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö 2022-2025

Lukas Adolfsson
Patrik Gustavsson
Annmarie Hansson 
Pontus Johnsson
Erik Jonsson
Carin Lövgren
Monica Markusson
Tobias Persson
Birgitta Rubenson
Margit Urtegård
Kerstin Vikström
Niclas Fourner Winghamre
Charlie Watz
Birgitta Wrede
Gunn Åsebol

Kyrkvärdarna är valda av kyrkorådet.