En psalmbok, en kopp med godis och en träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoråd

Ledamöter och ersättare för tiden 2022-2025 och kyrkorådets protokoll.

Ordförande

Birgitta Wrede, ordförande 0761-656 189 birgitta.wrede@svenskakyrkan.se  POSK

Vice ordförande

Annika Hedengren a_hedengren@hotmail.com  Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Ledamöter

Christofer Lundgren, domprost
Patrik Gustavsson POSK
Birgitta Rubensson POSK
Niclas Fournér Winghamre POSK
Marianne Rutgersson POSK
Gunn Åsebol POSK
Elsy Hedlund POSK
Angela Andersson Arbetarpartiet socialdemokraterna
Jonny Wallinder Arbetarpartiet socialdemokraterna

Ersättare

Karl-Arne Ahlqvist POSK
Marie Öderwall POSK
Åse Thel Åström POSK
Peter Björkman Arbetarpartiet socialdemokraterna

Sekreterare

Anna Stenström Jonsson 0152-245 18 anna.stenstromjonsson@svenskakyrkan.se 

Kyrkorådet sammanträder 2023

18 januari, 15 februari, 29 mars, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 18 oktober och 6 december.

Kyrkorådets protokoll 2015-2021

Protokoll 2021-10-20

Protokoll 2021-09-15

Protokoll 2021-05-19

Protokoll 2021-04-24

Protokoll 2021-03-10

Protokoll 2021-02-24

Protokoll 2021-01-20

Protokoll 2020-12-09

Protokoll 2020-10-14

Protokoll 2020-09-16

Protokoll 2020-08-26

Protokoll 2020-06-10

Protokoll 2020-05-18

Protokoll 2020-04-22

Protokoll 2020-03-18

Protokoll 2020-02-26

Protokoll 2019-12-11

Protokoll 2019-10-16

Protokoll 2019-08-28

Protokoll 2019-05-08

Protokoll 2019-02-27

Protokoll 2019-01-16

Protokoll 2018-11-21

Protokoll 2018-10-17

Protokoll 2018-09-19

Protokoll 2018-08-22

Protokoll 2018-06-13

Protokoll 2018-04-18

Protokoll 2018-03-14

Protokoll 2018-02-07

Protokoll 2018-01-17

Protokoll 2017-10-26

Protokoll 2017-09-14

Protokoll 2017-06-21

Protokoll 2017-06-01

Protokoll 2017-04-27

Protokoll 2017-03-02

Protokoll 2016-12-08

Protokoll 2016-10-27

Protokoll 2016-09-22

Protokoll 2016-06-16

Remiss-svar ang. handboken

Protokoll KR 20160421

Protokoll KR 20160113

Protokoll KR 20151014

Protokoll KR 20150903

Protokoll KR 20150617

Protokoll KR 20150603

Protokoll KR 20150319

Protokoll KR 20150115

 

 

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges ledamöter 2021-2025 kallelser och protokoll. Kyrkofullmäktige sammanträder 24 maj och 8 november 2023. Mötena är offentliga.