En psalmbok, en kopp med godis och en träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoråd

Ledamöter och ersättare för tiden 2018-2021 och kyrkorådets protokoll.

Ordförande

Birgitta Wrede (POSK), 076-165 61 89

Ledamöter

Birgitta Rubenson (POSK)
Patrik Gustavsson (POSK)
Mats Wendt (POSK)
Niclas Fournér Winghamre (POSK)
Marianne Rutgersson (POSK)
Johan Fournér Winghamre (POSK)
Annika Hedengren (Arbetarpartiet - Socialdemokraterna)
Agneta Silfver Holst (Arbetarpartiet - Socialdemokraterna)
Villgott Friström (Arbetarpartiet - Socialdemokraterna)
Domprost 

Ersättare

Karl-Arne Ahlqvist (POSK)
Marianne Eriksson (POSK)
Jenny Öhman (Arbetarpartiet - Socialdemokraterna)

Kyrkorådets protokoll 

Protokoll 2021-05-19

Protokoll 2021-04-24

Protokoll 2021-03-10

Protokoll 2021-02-24

Protokoll 2021-01-20

Protokoll 2020-12-09

Protokoll 2020-10-14

Protokoll 2020-09-16

Protokoll 2020-08-26

Protokoll 2020-06-10

Protokoll 2020-05-18

Protokoll 2020-04-22

Protokoll 2020-03-18

Protokoll 2020-02-26

Protokoll 2019-12-11

Protokoll 2019-10-16

Protokoll 2019-08-28

Protokoll 2019-05-08

Protokoll 2019-02-27

Protokoll 2019-01-16

Protokoll 2018-11-21

Protokoll 2018-10-17

Protokoll 2018-09-19

Protokoll 2018-08-22

Protokoll 2018-06-13

Protokoll 2018-04-18

Protokoll 2018-03-14

Protokoll 2018-02-07

Protokoll 2018-01-17

Protokoll 2017-10-26

Protokoll 2017-09-14

Protokoll 2017-06-21

Protokoll 2017-06-01

Protokoll 2017-04-27

Protokoll 2017-03-02

Protokoll 2016-12-08

Protokoll 2016-10-27

Protokoll 2016-09-22

Protokoll 2016-06-16

Remiss-svar ang. handboken

Protokoll KR 20160421

Protokoll KR 20160113

Protokoll KR 20151014

Protokoll KR 20150903

Protokoll KR 20150617

Protokoll KR 20150603

Protokoll KR 20150319

Protokoll KR 20150115